Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Партньори

ДЛС Балчик Държавно ловно стопанство Балчик
ДЛС Несебър Държавно ловно стопанство Несебър
Изпълнителна агенция по горите

Изпълнителна агенция по горите

www.dag.bg

Опитна станция по дъбовите гори Опитна станция по дъбовите гори