Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Лечебни растения

Видове от ,,Червената книга" на Р.България и защитени от закона.

В района на стопанството са разпространени 31 вида растения от Червената книга на РБългария. По-важните от тях са приморски триостреник, лесингово коило, татарско зеле, робоплоден клин, южно чапличе, степен пъщърнак, кринско зарастниче, украинска коча билка, бесарабско глухарче, татарски млечник, теснолист божур, безстъблов клин, широколистна гърлица, линейна поветица, кадифено великденче,пясъчна метличина, кавказки пелин, дива ръж, горска ръж, калиакренско плюскавиче, жълта водна роза /бърдуче/, водна роза, водна лилия и др.