Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Местоположение

Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието


Вижте по-голяма карта