Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Резултатите от проекта са обобщени в брошура

2014-01-28

Екипът по проекта подготви брошура с обощените резултати от изпълнението на различните дейности. Брошурата е отпечатана в 500 броя и ще бъде публикувана на страницата на програма Лайф и на на страницата на проекта.

Брошурата може да разгледате ТУК