Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

В ДЛС Балчик са монтирани нови 550 м ограда

2013-12-21

В изпълнение на дейност C10 по проекта - изграждане на предпазна ограда - работниците от ДЛС Балчик изградиха нови 550 м ограда.

 През януари, когато проектът приключва, са планирани дейности за изграждане на още 1250 м ограда.