Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

35 дка в Несебър са попълнени с фиданки

2013-12-15

През декември продължи попълването на създадените досега култури на местата, където има загуби от неприхванали се или загинали в последствие фиданки. Попълнени са 35 дка (3.5 ха) в ДЛС Несебър.

Общо дейността е извършена върху площ от 652 дка, от които в  ДЛС Балчик - 201 дка залесяване и 191 дка попълване; в ДЛС Несебър - 120 дка залесяване и 140 дка попълване.