Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Приключи дейност C3 по проекта

2013-12-15

През декември приключи дейност C3 по проекта, съобщи инж. Ганчо Ников, заместник директор на ДЛС Балчик. През месеца беше създадена организация за окончателно приключване на теренните работи на територията на двете стопанства - партньори - Балчик и Несебър.  Беше изсечен подлесът и бяха освободени дъбовите фиданки на площ от 110 дка (11 ха) в ДЛС Балчик и 10 дка (1 ха) в ДЛС Несебър.

За целия период на действие на програмата са обработени - изчистена е нежеланата растителност - общо 206,4 ха ( 25 ха в ДЛС Несебър и 181,4 в ДЛС Балчик.)