Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Финален информационен семинар по проект „Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието” се провежда днес в София

2013-11-28

 

Целта на семинара е да се запознаят участниците с постигнатите резултати по проекта, да се проведат дискусии и обсъдят различни гледни точки относно запазването и възстановяването на дъбовите хабитати по българското Черноморие.

Срещата беше открита от инж. Калинка Тодорова, директор на ДЛС Балчик – основен партньор по проекта, по който работят още ДЛС - Несебър, Опитната станция по дъбовите гори – Бургас и Изпълнителната агенция по горите. Начинанието има за цел запазване и възстановяване на дъбовите гори в страната ни. Проектът, финансиран с европейско участие, се изпълнява в емблематични и защитени територии – долината на река Батова и Емине – Иракли. 

Пред участниците в срещата инж. Ганчо Ников, заместник директор на балчишкото стопанство отчете успешно изпълнение на първия проект в България, изпълняван по програма Лайф на ЕК от държавно ловно стопанство. Резултатът са над 400 хил. дъбови фиданки, залесени на площ от 1150 дка.

Пред форума беше представен и новият програмен период 2014-2020 г. от инж. д-р Любо Тричков, директор на дирекция "Проекти и международни дейности" в Изпълнителната агенция по горите.

На финалната среща за обмен на информация по проект „Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието“ присъстваха учени от БАН и лесотехническия университет, горски работници и специалисти от цялата страна.