Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Сдружението на кметовете на кметства стана партньор на инициативата

2013-11-19

Кметът на община Бистрица Николай Гюров представи на срещата най-новите партньори по проекта - Сдружението на кметовете на кметства - с покана залесяването да започне от най-малките населени места.  Г-н Гюров беше обявен за Пожарникар на 2012 г. заради приноса му в спасяването на местността "Бистришко бранище" от пожар