Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Новини

21.12.2012

Планираните теренни работи за 2012 г. cа приключени

Планираните теренни работи в ДЛС Балчик по проекта за  възстановяване на дъбовите гори за 2012 г. iа изпълнени качествено и в срок, съобщи инж.Радослав Радев, експерт по лесовъдските...

20.12.2012

Млади актьори представят инициативата Ела в България, остави дърво в Родината

Катерина Керемидчиева, Стилиян Желязков, Ивайло Иванов са млади актьори, които от август 2011 г. подкрепят с изкуството си медийната кампания на проекта за запазване на дъбовите гори по...

30.11.2012

Приключва дейност C6 – залесяване с фиданки

През ноември са залесени с дъбови фиданки, отгледани в разсадник Соколово, 90 дка от предвидените по проекта 201 дка. До 15 декември предстои приключване на тази дейност.

30.11.2012

Дейност C5 – залесяване чрез сеене на жълъд, приключи

През ноември бяха залесени предвидените за 2012 г. 285 дка чрез сеене на жълъд. С това приключи дейността за целия проект за територията на ДЛС Балчик.

22.11.2012

Изготвен е план до 2015 г.

Във връзка с мониторинг на представители на програма Лайф в ДЛС Балчик беше изготвен екшънплан за стопанисване на попадащите в района на проекта дъбови хабитати до 2015 г. Тогава се предвижда...

21.11.2012

Нови работници назначени по проекта

Работниците по проекта за запазване на дъбовите гори по Черноморието вече са 43 човека. Те са главно от ромски произход от район с много висока безработица. Участието в проекта им дава доходи,...

20.11.2012

Залесени са 150 хил. фиданки

На терен са залесени през тази година 150 хил. фиданки, каза инж. Радослав Радев. До края на ноември се предвижда да бъдат залесени още 30 хил., с което ще бъдат изпълнени предвидените количества...

20.11.2012

Събрани са 3800 кг жълъд

Към момента в ДЛС Балчик са събрани 3800 кг жълъд. В това число са 600 кг летен дъб, 300 кг космат дъб, 300 кг благун, 100 кг зимен дъб. Така се гарантира биоразнообразието на дъбовите хабитати,...

19.11.2012

Приключи почвоподготовката за 2012 г.

Приключи почвоподготовката за 2012 г. 85 % от предвидените за залесяване терени са изпълнени, до края на ноември и началото на декември ще бъдат реализирани останалите площи.

15.11.2012

Нови 50 хил. фиданки са подготвени в разсадник Соколово

Ново семенище беше направено в горски разсадник Соколово в ДЛС Балчик. С това броят на фиданките за залесяване по проекта е надхвърлен с 50 хил. Предвидените 400 хил. фиданки вече са изпълнени....

Страници:  « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | »Предишна | Следваща