Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Новини

13.06.2011

Започна дейност C4 по LIFE+ проект LIFE09 NAT/BG/000229

Започна дейност C4 по LIFE+ проект LIFE09 NAT/BG/000229 - направа на ръчни тераски и площадки за залесяване в подготвените по дейност C3 площи. Снимки: снимка 1, снимка 2  

02.06.2011

Приключи дейност D1 по LIFE+ проект LIFE09 NAT/BG/000229

Приключи дейност D1 по LIFE+ проект LIFE09 NAT/BG/000229 Снимки по дейността : снимка 1, снимка 2, снимка 3, снимка 4, снимка 5  

01.06.2011

Успешно завърши дейността по проект от ПМП на ГЕФ, № BUL/SGP/OP4/Y2/RAF/09/18

Успешно завърши дейността по проект от ПМП на ГЕФ,  № BUL/SGP/OP4/Y2/RAF/09/18: „ Възстановяване на структурата и подобряване на функционалността на системата от защитни горски пояси в...

20.05.2011

Започна дейност C3 по LIFE+ проект LIFE09 NAT/BG/000229

Започна извършването на дейностите по C3 - изсичане на нежелана растителност в отдел 276г Вижте снимките: снимка 1, снимка 2

19.05.2011

Официалният уеб сайт на проект LIFE09 NAT/BG/000229 стартира

Официалният уеб сайт на проект LIFE09 NAT/BG/000229: Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието стартира!

Страници:  « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | »Предишна | Следваща