Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".

Новини

25.08.2012

Изсечени са подлесът и храстите на площ от 150 дка

В изпълнени на предвидените по проекта дейности до момента са изсечени подлесът и храстите на площ от 150 дка. Регенериращото почистване на горски райони е необходимо за подкрепа на естествената...

15.08.2012

Изкопани са площадки и тераски на площ 150 дка

Площадки и тераски на площ 150 дка са изкопани в изпълнение на дейност С4 - почвоподготовка. Обработването на почвата има за цел създаването на благоприятни условия за посяване на дъбови семена на...

10.08.2012

Разсадникът е отгледан на цялата площ по проекта

На цялата площ по проекта е отгледан разсадник. Извършено е и едно поливане с цистерни.

09.08.2012

470 дка се подготвят до края на август за отглеждане на едногодишни горски култури

До края на август предстои да бъдат подготвени 470 дка за отглеждане на едногодишни горски култури. Това действие е предвидено по проекта, тъй като то ще допринесе за постигането на една от...

07.08.2012

Продължава изпълнението на дейностите по проект Запазване и възстановяване на дъбовите гори по Черноморието

Изпълнението на планираните дейности по проект Запазване и възстановяване на дъбовите гори по Черноморието продължава. Това съобщи инж. Радослав Радев, старши експерт по проекта. Поради...

30.07.2012

39 работници са назначени по програмата

През юли започна дейност С4 - подготовка на почвата за залсеяване. За целта бяха назначени още 10 човека, с което общата бройка на работниците стана 39. Всички, ангажирани по проекта, са местни...

09.07.2012

Активите на стопанството бяха попълнени с мотокултиватор, купен със средства от програма Лайф

Семенищата в горски разсадник Соколово бяха изплевени, а междуредията - фрезовани с мотокултиватор, закупен за целта по проекта. Фиданките нарастват добре и са в отлично здравословно състояние,...

04.07.2012

2000 кг жълъд бяха засети в разсадник Соколово

Засетите 2 000 кг жълъд през есента на миналата година в горски разсадник Соколово за производството на 400 000 фиданки.    

03.07.2012

Информационен семинар в София отчете напредъка по проекта

На информационен семинар в София ръководството на проекта отчете извършените дейности през 2011 г. и първата половина на 2012 г. и съобщи предстоящите активности. Настъпилите през последните...

02.07.2012

Към края на юни бяха отгледани всичките 470 дка, залесени през 2011 г.

През май 2012 г. започна дейност С9 – ръчно отглеждане на горските култури (окопаване на фиданките с плевене и загърляне), създадени през есен 2011 г. чрез засяване на жълъд.  За целите...

Страници:  « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | »Предишна | Следваща