Проектът е на стойност 681 831 евро. 511 373 евро от тях са осигурени от финансовия инструмент „LIFE+" за 2009 г., компонент „Природа и биологично разнообразие".
1 2 3 4 5

За проекта

Държавното ловно стопанство Балчик е основният бенефициент по проект „Опазване и възстановяване на приоритетни дъбови местообитания по крайбрежието на Черно море". Проектът е на стойност  681 831 евро и ще се разработва 3 години - от януари 2011 г. до декември 2013 г. Свързани...

повече